Låt inte världen gå miste om dina idéer

Hur hade frisörbesöket sett ut utan sax? Hur hade roadtripen sett ut utan GPS? Hur hade världen sett ut utan alla lösningar som börjar som en idé?

Vi tror på att dina idéer har potential. Så har du en idé som bara måste ut? Lämna in ditt bidrag.

Tävlingsperioden är avslutad. 

Så går det till

Skicka in din idé

Beskriv din idé genom att besvara frågorna i tävlingsformuläret. 

w

Juryn bedömer bidragen

Alla tävlingsbidrag tittas igenom* och
bedöms av juryn.

Vinnare presenteras

Vinnare av Bästa produkt och Bästa tjänst presenteras under en prisceremoni våren 2022.

*Tävlingsledningen och juryn är de som kommer att ta del av din idé och de är bundna av sekretessavtal.

Idéer har lämnats in sedan Jagharenide.nu startade

 

Vad är jagharenide.nu?

Jagharenide.nu är en idétävling som arrangeras av BizMaker i Västernorrland och Movexum och Sandbacka Science Park i Gävleborg. Tävlingen syftar till att främja entreprenörskap i stort och skapa publicitet kring tillväxt och nyföretagande. 

Vi vill uppmuntra människor att ta det första steget till att förverkliga sina idéer och genom tävlingen har mer än 1000 idéer lämnats in sedan den arrangerades för första gången.

 

Tävlingskriterier

Hur nyskapande är idén? 

Bedömning efter graden av hur nyskapande idén är. Är produkten, tjänsten eller metodiken något nytt som inte finns idag? Är idén en vidareutveckling av något befintligt? Finns det en ny infallsvinkel?

Vilket värde skapar produkten eller tjänsten för användaren? 

Bedömning av det värde och nytta en kund/användare kan få ut av produkten eller tjänsten. Hur skapar idén nytta för samhälle,
företag eller individer? Möter idén de nuvarande eller framtida
behoven i samhället?

Finns det potential för idén att växa? 

Bedömning av om det finns potential för produkten eller tjänsten att växa på marknaden.

Hur hållbar är idén?

Bedömning av hur väl idén tar ansvar för dess påverkan på samhället ur ett socialt, ekonomiskt eller ekologiskt perspektiv; hur idén tillfredsställer människors behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Läs mer och inspireras här. 

Vanliga frågor och svar

När pågår tävlingen?
Tävlingen pågår mellan den 15 mars till 18 april 2022. 

Vem kan tävla?
Tävlingen är öppen för både privatpersoner och företag. För att tävla ska du ha fyllt 18 år samt bo och verka i Gävleborg.

Hur lämnar jag in min idé?
Genom att gå till tävlingsformuläret.

Vad händer när jag skickat in mitt bidrag?
Alla tävlingsbidrag bedöms av juryn som arbetar under sekretess. När processen är klar kommer alla tävlande att kontaktas. Vinnare för respektive kategori presenteras under en prisceremoni våren 2022. 

Kan jag skicka in flera bidrag? 
Alla tävlande får skicka in ett eller flera bidrag.

Vad har jag möjlighet att vinna?
Två vinnare tilldelas bästa produkt och bästa tjänst. Vinsten i de två priskategorierna är stöd och affärsrådgivning från våra experter för ett värde upp till 25.000kr per vinnande bidrag. Det kan vara allt ifrån coaching i marknadsföring, ekonomistöd, juridik, teknikkunskap eller annan expertis som är anpassad efter dig och din idé. 

Vad krävs för att vinna tävlingen?
Idén bedöms enligt bedömningskriterierna. 

När kan vinsten användas?
Vinsten kan användas från dess att vinnande bidrag presenteras och upp till 6 månader framåt.

Kommer tävlingsbidraget att synliggöras för andra?
Den information du delger oss behandlas enligt instruktion i formuläret. Ditt tävlingsbidrag kan komma att synliggöras genom digitala kanaler och nyhetsmedia. 

Vinnare 2022

Ronnys tjänst vill verka för större trafiksäkerhet
Idé för bästa tjänst kommer från Ronny Björling som grundat RGB Progressus vilken är en utbildning riktad mot alla som använder bilen i tjänsten. Med sin tjänst vill Ronny verka för större säkerhet, miljötänkande och ekonomi i trafiken, framförallt inom yrkestrafiken. Ronny har arbetat som trafikskolelärare, för både B-körkort och för tung trafik, i Söderhamn i drygt tio år och har fått sin idé genom sin erfarenhet i yrket.

Angelicas app som gör det möjligt för våldsutsatta kvinnor att dokumentera det dom upplever på ett säkrare sätt
Idén som tar hem priset för bästa produkt kommer från Angelica Smedberg. Sisterhood är en molnbaserad app som gör det möjligt för våldsutsatta kvinnor att dokumentera det dom upplever på ett säkrare sätt. Likt en dagbok kan användaren samla text, bilder, video, ljudfiler och andra dokument på ett och samma ställe. Genom appen förbättrar vi kvinnans bevismaterial och ger henne en röst i rätten.

Samarbetspartners

Jagharenide.nu drivs av Movexum och Sandbacka Science Park i Gävleborg, som erhåller projektstöd från Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Gävleborg.

KONTAKT
Johan Mellström, tävlingsansvarig
johan.mellstrom(@)movexum.se