Låt inte världen gå miste om dina idéer

Hur hade frisörbesöket sett ut utan sax? Hur hade roadtripen sett ut utan GPS? Hur hade världen sett ut utan alla lösningar som börjar som en idé?

Vi tror på att dina idéer har potential. 

Nästa tävlingsperiod: februari 2023

Nästa tävlingsperiod: februari 2023

Idéer har lämnats in sedan Jagharenide.nu startade

 

Vad är jagharenide.nu?

Jagharenide.nu är en idétävling som arrangeras av BizMaker i Västernorrland och Movexum och Sandbacka Science Park i Gävleborg. Syftet med tävlingen är att främja entreprenörskap i stort och skapa publicitet kring tillväxt och nyföretagande. 

Vi vill uppmuntra människor att ta det första steget till att förverkliga sina idéer och genom tävlingen har mer än 1000 idéer lämnats in sedan den arrangerades för första gången.

 

Jagharenide.nu drivs av BizMaker, Movexum och Sandbacka Sciene Park som erhåller stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tilläxtverket, Region Västernorrland och Region Gävleborg.