Västernorrlands största idétävling

Tävlingen öppnar den 16 september 2024
Läs om förra årets vinnare
Vinnarna i tävlingen jagharenidé.nu Västernorrland, 2023

Vinnarna 2023

 

De har Västernorrlands bästa idéer

Ett livräddande brandtillbehör, en digital tjänst som vässar rösten, ett flexibelt hotellkoncept och en ljuddämpande skärm för skrivbordet. Det är innovationerna som tog hem de eftertraktade priserna i årets upplaga av tävlingen jagharenidé.nu

jagharenidé.nu

 

Jagharenide.nu är en idétävling som arrangeras av BizMaker i Västernorrland. Vi vill uppmuntra människor att ta det första steget till att förverkliga sina idéer. Syftet med tävlingen är att främja entreprenörskap och skapa publicitet kring tillväxt och nyföretagande. Fler än 1100 idéer har lämnats in till tävlingen sedan den arrangerades för första gången.

Jagharenidé.nu pågår med samma koncept och under samma period i Gävleborg, där den arrangeras av Movexum och Sandbacka Science Park. I Dalarna arrangeras den också, av Dalarna Science Park.

De hade de bästa idéerna 2023

Bo Andersson

Bo Anderssons idé kan rädda liv vid brand

Glöm klättrandet på stolar när du ska byta batteri i brandvarnaren. Koppla den till en manöverlåda i bekväm höjd. På köpet får du utrymningshjälp om rummet skulle bli rökfyllt. 2023 års första pris i jagharenidé.nu i Västernorrland gick till Bo Anderssons dubbla brandsäkerhetsinnovation.

Anna Nilssons innovation hittar våra bästa röster

Hesa, trötta och ansträngda. Att jobbet orsakar problem med rösten är vanligt – inte minst för kvinnor. Anna Nilsson har utvecklat Röstkompetensbedömning, en digital lösning som gör att fler kan hitta sin bästa röst, en innovationen som belönades med andra priset i tävlingen 2023.

Jacob Grape

Jacob Grapes innovation stänger ute störande ljud

Störande ljud är irriterande oavsett om du pluggar eller arbetar. Jacob Grape har utvecklat en skärm som enkelt fälls upp på bordet och gör att du kan koncentrera dig bättre. Idén är så bra att juryn utsåg den till Årets bubblare i tävlingen 2023. Målet är att innovationen LYD Focus ska säljas internationellt.

Hur går det till?

l

Tävlingen är öppen


1 – 28 FEBRUARI 2023

Tävla med din idé genom att fylla i
och skicka in formuläret.

w

Juryn bedömer bidragen

FEBRUARI – MARS 2023

Juryn läser och bedömer alla bidrag.
Alla som hanterar bidragen arbetar
under sekretess.

Vinnarna utses!

MARS 2023

Vinnarna utses och priserna delas ut.
Är din idé ett vinnande bidrag?

Antal tävlingsbidrag som kommit in

Så här bedömer juryn din idé

Vilka problem löser idén eller vilka behov fyller den? 

Bedömning av lösning på ett problem. Tillför idén något nytt som inte finns idag? Är idén en
vidareutveckling av något befintligt? Finns det en ny infallsvinkel?

Går idén att genomföra? 

Bedömning av ifall idén är praktiskt genomförbar.

 

Finns det potential för idén att växa? 

Bedömning av om det finns potential för produkten eller
tjänsten att växa på
 marknaden.

Hur hållbar är idén?

Bedömning av hur väl idén tar ansvar för dess påverkan på samhället ur ett socialt, ekonomiskt eller ekologiskt perspektiv; hur idén tillfredsställer människors behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter

Vanliga frågor och svar

När pågår tävlingen?
Tävlingen pågår 1-28 februari 2023. 

Vem kan tävla?
Tävlingen är öppen för både privatpersoner och företag. För att tävla ska du ha fyllt 18 år samt bo och verka i Västernorrland.

Hur lämnar jag in min idé?
Genom att fylla i och skicka in tävlingsformuläret som öppnar 1 februari 2023.

Finns det någon risk att någon stjäl min idé?
Nej. Din idé är trygg hos oss. De som hanterar och bedömer din idé lyder under sekretessavtal.

Vad händer när jag skickat in mitt bidrag?
Alla tävlingsbidrag bedöms av juryn som arbetar under sekretess. När processen är klar kommer alla tävlande att kontaktas. Vinnarna presenteras våren 2023. 

Kan jag skicka in flera bidrag? 
Alla tävlande får skicka in ett eller flera bidrag.

Vad har jag möjlighet att vinna?
Tre vinnare tilldelas pris för bästa idé. Första pris är 50.000 kr, andra pris är 25.000 kr och tredje pris är 15.000 kr att användas för stöd och affärsrådgivning från våra experter. Det kan vara allt ifrån coaching i marknadsföring, ekonomistöd, juridik, teknikkunskap eller annan expertis som är anpassad efter dig och din idé. 

Vad krävs för att vinna tävlingen?
Idén bedöms enligt bedömningskriterierna. Du hittar dem här ovanför. 

När kan vinsten användas?
Vinsten kan användas från dess att vinnande bidrag presenteras och upp till 6 månader framåt.

Kommer tävlingsbidraget att visas för andra?
Den information du delger oss behandlas enligt instruktion i formuläret. Vinner du kan din idé komma att synliggöras genom digitala kanaler och nyhetsmedia. Allt sker i samråd med dig. 

Förbered ditt bidrag så går det lätt att fylla i tävlingsformuläret

Här kan du se de frågor som ställs i tävlingsformuläret, så att du som vill har möjlighet att förbereda dina svar innan formuläret öppnar.

Är du ensam eller är ni flera som jobbar tillsammans med idén? 

En framgångsfaktor för att komma vidare med sin idé är att bygga ett team kring den. Ensam är sällan starkast när man vill utveckla en idé för att kanske i framtiden komma ut med sin produkt/tjänst på en marknad. 

Har du tänkt skydda/patentera idén?

Ett företags immateriella tillgångar (exempelvis en logotyp, ett patent, ett kundregister eller en affärsmetod) kan utgöra så mycket som 90 % av ett företags värde. Att skydda sin idé eller sina tillgångar kan vara avgörande för ett bolags framgång.

 

Har du/ni tagit hjälp av någon extern partner?

Har du varit i kontakt med någon aktör som stöttar företag för att diskutera din idé? Exempelvis Almi, en bank, ett näringslivskontor i din kommun etc för att få hjälp? 

 

Är din idé närliggande till det du/ni jobbar med?

Vissa anställningsavtal kan reglera idéer som är kopplade till din anställning på ett företag. Är du fri att utveckla och nyttja idén? 

Idébeskrivning

Här hittar du frågor som hjälper dig att beskriva din idé :

NABC* Needs, Approach, Benefits, Competition
* NABC-modellen fungerar som ett stöd för att definiera och presentera din idé. Den utmanar dig att tänka igenom vad som egentligen gör idén till något av värde för dina tänkta kunder.  

På svenska: Behov, Tillvägagångssätt, Fördelar, Konkurrens 
N – Vilka problem löser idén eller vilka behov fyller den för användaren?
A – Beskriv din lösning. Vad är unikt eller annorlunda med den? 
B – Vilken nytta har er idé för kunden?
C – Vilka andra lösningar finns på marknaden? Vilka fördelar har idén om man jämför med andra liknande lösningar?  

 

Har du undersökt om det finns intresse och betalningsvilja för din idé? 

Om ja, beskriv hur ni kom fram till det.

Vilka hållbarhetsvärden kan din/er idé tänkas bidra till? 

* Tips! Globala målen: www.globalamalen.se

 

Vinnare 2022

Lisbeth Lindbäcks tjänsteidé utvecklar vården
Idén är en app där patienten får samlad information från alla olika yrkeskategorier de träffar inom vården. Målet är att patienten på ett helt annat sätt än i dag ska kunna skriva i journalen och bidra med sina egna upplevelser.

Hans Peterzon utvecklar en produkt inom solenergi
Idén är en utveckling av dagens solpaneler, en mobil lösning som också vrider sig för att följa solen. Det som är helt unikt med systemet är programmet som används för att styra panelerna.

Kontakt

Ewa Sandeheim

Ewa Sandeheim

Tävlingsansvarig Västernorrland

kontakt: ewa.sandeheim(@)bizmaker.se

Samarbetspartners

Jagharenide.nu drivs av BizMaker som erhåller projektstöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västernorrland.

KONTAKT

Ewa Sandeheim, tävlingsansvarig
ewa.sandeheim(@)bizmaker.se