Vi tror på din idé

Vi tror att din idé har potential. Tävla med din idé och ta det första steget till att förverkliga den. Skicka in ditt bidrag via knappen här nedanför. Tävlingen pågår i februari 2023.

Skicka in din idé

Så här bedömer juryn din idé

Hur nyskapande är idén? 

Bedömning efter graden av hur nyskapande idén är. Är produkten, tjänsten eller metodiken något nytt som inte finns idag? Är idén en vidareutveckling av något befintligt? Finns det en ny infallsvinkel?

Vilket värde skapar produkten eller tjänsten för användaren? 

Bedömning av det värde och nytta en kund/användare kan få ut av produkten eller tjänsten. Hur skapar idén nytta för samhälle,
företag eller individer? Möter idén de nuvarande eller framtida
behoven i samhället?

Finns det potential för idén att växa? 

Bedömning av om det finns potential för produkten eller tjänsten att växa på marknaden.

Hur hållbar är idén?

Bedömning av hur väl idén tar ansvar för dess påverkan på samhället ur ett socialt, ekonomiskt eller ekologiskt perspektiv; hur idén tillfredsställer människors behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Läs mer och inspireras här. 

Vanliga frågor och svar

När pågår tävlingen?
Tävlingen pågår 1-28 februari 2023. 

Vem kan tävla?
Tävlingen är öppen för både privatpersoner och företag. För att tävla ska du ha fyllt 18 år samt bo och verka i Västernorrland.

Hur lämnar jag in min idé?
Genom att gå till tävlingsformuläret.

Finns det någon risk att någon stjäl min idé?
Nej. Din idé är trygg hos oss. De som hanterar och bedömer din idé lyder under sekretessavtal.

Vad händer när jag skickat in mitt bidrag?
Alla tävlingsbidrag bedöms av juryn som arbetar under sekretess. När processen är klar kommer alla tävlande att kontaktas. Vinnare för respektive kategori presenteras under en prisceremoni våren 2023. 

Kan jag skicka in flera bidrag? 
Alla tävlande får skicka in ett eller flera bidrag.

Vad har jag möjlighet att vinna?
Två vinnare tilldelas bästa produkt och bästa tjänst. Vinsten i de två priskategorierna är stöd och affärsrådgivning från våra experter för ett värde upp till 25.000kr per vinnande bidrag. Det kan vara allt ifrån coaching i marknadsföring, ekonomistöd, juridik, teknikkunskap eller annan expertis som är anpassad efter dig och din idé. 

Vad krävs för att vinna tävlingen?
Idén bedöms enligt bedömningskriterierna. Du hittar dem här ovanför. 

När kan vinsten användas?
Vinsten kan användas från dess att vinnande bidrag presenteras och upp till 6 månader framåt.

Kommer tävlingsbidraget att synliggöras för andra?
Den information du delger oss behandlas enligt instruktion i formuläret. Ditt tävlingsbidrag kan komma att synliggöras genom digitala kanaler och nyhetsmedia. 

Hur går det i tävlingen?

Så här många idéer har kommit in
till tävlingen i Västernorrland hittills.

Glöm inte att skicka in din idé!

Vinnare 2022

Lisbeth Lindbäcks tjänsteidé utvecklar vården
Idén är en app där patienten får samlad information från alla olika yrkeskategorier de träffar inom vården. Målet är att patienten på ett helt annat sätt än i dag ska kunna skriva i journalen och bidra med sina egna upplevelser.

Hans Peterzon utvecklar en produkt inom solenergi
Idén är en utveckling av dagens solpaneler, en mobil lösning som också vrider sig för att följa solen. Det som är helt unikt med systemet är programmet som används för att styra panelerna.

Kontakt

Ewa Sandeheim

Ewa Sandeheim

Tävlingsansvarig Västernorrland

kontakt: ewa.sandeheim(@)bizmaker.se

Samarbetspartners

Jagharenide.nu drivs av BizMaker som erhåller projektstöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västernorrland.

KONTAKT

Ewa Sandeheim, tävlingsansvarig
ewa.sandeheim(@)bizmaker.se