Låt inte världen gå miste om dina idéer

Hur hade frisörbesöket sett ut utan sax? Hur hade roadtripen sett ut utan GPS? Hur hade världen sett ut utan alla lösningar som börjar som en idé?

Vi tror på att dina idéer har potential. Så har du en idé som bara måste ut? Lämna in ditt bidrag!

Tävlingsperioden är stängd.

Så går det till

l

Skicka in din idé

Beskriv din idé genom att besvara frågorna i tävlingsformuläret. 

w

Juryn bedömer bidragen

Alla tävlingsbidrag tittas igenom* och
bedöms av juryn.

Vinnare presenteras

Vinnare av Bästa produkt och Bästa tjänst presenteras under en prisceremoni våren 2022.

*Tävlingsledningen och juryn är de som kommer att ta del av din idé och de är bundna av sekretessavtal.

Idéer har lämnats in sedan Jagharenide.nu startade

 

Vad är jagharenide.nu?

Jagharenide.nu är en idétävling som arrangeras av BizMaker i Västernorrland och Movexum och Sandbacka Science Park i Gävleborg. Tävlingen syftar till att främja entreprenörskap i stort och skapa publicitet kring tillväxt och nyföretagande. 

Vi vill uppmuntra människor att ta det första steget till att förverkliga sina idéer och genom tävlingen har mer än 1000 idéer lämnats in sedan den arrangerades för första gången.

 

Tävlingskriterier

Hur nyskapande är idén? 

Bedömning efter graden av hur nyskapande idén är. Är produkten, tjänsten eller metodiken något nytt som inte finns idag? Är idén en vidareutveckling av något befintligt? Finns det en ny infallsvinkel?

Vilket värde skapar produkten eller tjänsten för användaren? 

Bedömning av det värde och nytta en kund/användare kan få ut av produkten eller tjänsten. Hur skapar idén nytta för samhälle,
företag eller individer? Möter idén de nuvarande eller framtida
behoven i samhället?

Finns det potential för idén att växa? 

Bedömning av om det finns potential för produkten eller tjänsten att växa på marknaden.

Hur hållbar är idén?

Bedömning av hur väl idén tar ansvar för dess påverkan på samhället ur ett socialt, ekonomiskt eller ekologiskt perspektiv; hur idén tillfredsställer människors behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Läs mer och inspireras här. 

Vanliga frågor och svar

När pågår tävlingen?
Tävlingen pågår mellan den 17 januari till 20 februari 2022. 

Vem kan tävla?
Tävlingen är öppen för både privatpersoner och företag. För att tävla ska du ha fyllt 18 år samt bo och verka i Västernorrland.

Hur lämnar jag in min idé?
Genom att gå till tävlingsformuläret.

Vad händer när jag skickat in mitt bidrag?
Alla tävlingsbidrag bedöms av juryn som arbetar under sekretess. När processen är klar kommer alla tävlande att kontaktas. Vinnare för respektive kategori presenteras under en prisceremoni våren 2022. 

Kan jag skicka in flera bidrag? 
Alla tävlande får skicka in ett eller flera bidrag.

Vad har jag möjlighet att vinna?
Två vinnare tilldelas bästa produkt och bästa tjänst. Vinsten i de två priskategorierna är stöd och affärsrådgivning från våra experter för ett värde upp till 25.000kr per vinnande bidrag. Det kan vara allt ifrån coaching i marknadsföring, ekonomistöd, juridik, teknikkunskap eller annan expertis som är anpassad efter dig och din idé. 

Vad krävs för att vinna tävlingen?
Idén bedöms enligt bedömningskriterierna. 

När kan vinsten användas?
Vinsten kan användas från dess att vinnande bidrag presenteras och upp till 6 månader framåt.

Kommer tävlingsbidraget att synliggöras för andra?
Den information du delger oss behandlas enligt instruktion i formuläret. Ditt tävlingsbidrag kan komma att synliggöras genom digitala kanaler och nyhetsmedia. 

Vinnare 2022

Lisbeth Lindbäcks tjänsteidé utvecklar vården
Idén är en app där patienten får samlad information från alla olika yrkeskategorier de träffar inom vården. Målet är att patienten på ett helt annat sätt än i dag ska kunna skriva i journalen och bidra med sina egna upplevelser.

Hans Peterzon utvecklar en produkt inom solenergi
Idén är en utveckling av dagens solpaneler, en mobil lösning som också vrider sig för att följa solen. Det som är helt unikt med systemet är programmet som används för att styra panelerna.

Samarbetspartners

Jagharenide.nu drivs av BizMaker som erhåller projektstöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västernorrland.

KONTAKT

Ewa Sandeheim, tävlingsansvarig
ewa.sandeheim(@)bizmaker.se