Snart kan du tävla i Gävleborgs största idétävling!

 Tävlingen öppnar den 1 februari 2023

Börja skissa på din idé redan nu!

Här nedan hittar du frågorna från 2023 års tävlingsformulär

Tävlingsformuläret kommer att finnas tillgängligt och öppet från och med 1 februari 2023 på jagharenide.nu/gavleborg.

Uppgifter om dig som vill tävla

Här nedan hittar du de uppgifter vi kommer att efterfråga om dig som vill tävla.

1. För- och efternamn på den som står bakom idén

2. E-post

3. Mobilnummer

4. Ange den kommun i Gävleborg där du är folkbokförd

5. Könstillhörighet

Uppgifter om idén

Här hittar du frågor vi kommer att ställa kopplat till din idé.

6. Är du ensam eller är ni fler som jobbar tillsammans med denna idé?

En framgångsfaktor för att komma vidare med sin idé är att bygga ett team kring den. Ensam är sällan starkast när man vill utveckla en idé för att kanske i framtiden komma ut med sin produkt/tjänst på en marknad. 

7. Har du tänkt att skydda/patentera idén?
Ett företags immateriella tillgångar, exempelvis en logotyp, ett patent, ett kundregister eller en affärsmetod, kan utgöra så mycket som 90 % av ett företags värde. Att skydda sin idé eller sina tillgångar kan vara avgörande för ett bolags framgång. 

8. Har du/ni tagit hjälp av någon extern partner?
Har du varit i kontakt med någon aktör som stöttar företag för att diskutera din idé? Exempelvis Almi, en bank, ett näringslivskontor i din kommun etc för att få hjälp?

9. Är idén närliggande till det du/ni arbetar med?
Vissa anställningsavtal kan reglera idéer som är kopplade till din anställning på ett företag. Är du fri att utveckla och nyttja idén? 

 

Idébeskrivning

Nedan hittar du frågor som hjälper dig att beskriva din idé.

11. Frågor enligt NABC* Needs, Approach, Benefits, Competition
* NABC-modellen fungerar som ett stöd för att definiera och presentera din idé och den utmanar dig att tänka igenom vad som egentligen gör idén till något av värde för dina tänkta kunder.  

På svenska – Behov, Tillvägagångssätt, Fördelar, Konkurrens 
N – Vilka problem löser idén eller vilka behov fyller den för användaren? 
A – Hur löser företag och människor problemet idag? Vad är unik eller annorlunda med er lösning? 
B – Vilken nytta har er idé för kunden? 
C – Vilka andra lösningar finns på marknaden? Vilka fördelar har idén om man jämför med andra liknande lösningar? 

12. Har du/ni undersökt om det finns intresse och betalningsvilja för er idé?
Om ja, beskriv hur ni kom fram till det.

13. Vilka hållbarhetsvärden kan din/er idé tänkas bidra till?
Tips: Finns det något/några av de 17 globala målen som din idé bidrar till att lösa? www.globalamalen.se

För dig som vill ligga steget före – börja skissa på din idé!

Här hittar du en nedladdningsbar PDF som du kan fylla i och spara digitalt, eller printa ut!

Obs! Glöm inte att skicka in ditt tävlingsbidrag via formuläret på jagharenide.nu/gavleborg när det öppnar den 1 februari 2023.

 

Frågor? Kontakta oss!

Lena Hisved

Tävlingsansvarig Gävleborg

lena.hisved@movexum.se

073-981 17 61

Johan Mellström

Tävlingsansvarig Gävleborg

johan.mellstrom@movexum.se

073-976 82 73

Tillsammans för Gävleborgs innovationer!

Världen behöver nya idéer för att möta vår tids utmaningar. Movexum, Sandbacka Science Park, Propell och Gävle innovation hub är platser där du kan göra verklighet av din affärsidé.

Jagharenide.nu är idétävlingen som projektfinansieras av Region Gävleborg och Europeiska regionala utvecklingsfonden.