Vad är en affärsidé?

Företagets affärsidé är den plattform utifrån vilket allt annat utgår. Den är vägledande och talar övergripande om hur företaget ska nå uppsatta mål. Affärsidén beskriver vilken marknad företaget vänder sig till. Den svarar på vilka behov som företaget tillfredställer genom sina produkter och/eller tjänster. Den ska också framhäva företagets styrkor och unika kompetenser.

Genom att formulera din affärsidé är det lättare för andra att se vad verksamheten går ut på och hur företagets mål ska nås.

Här är några frågor som en affärsidé ska svara på:

1. Vad är företagets syfte på marknaden? Varför finns man till?
2. På vilken marknad/marknader arbetar företaget? Vilka är kunderna?
3. Vilka behov tillfredställer företaget?
4. Vilka produkter eller tjänster erbjuder företaget som tillfredställer de behoven?
5. Vad är det som gör att kunderna väljer vårt företag framför konkurrenterna?
6. Vilka är de grundläggande lönsamhetsfaktorerna för företaget?

KONTAKT

Ewa Sandeheim
Tävlingsansvarig

ewa.sandeheim@bizmaker.se