Tävlingsregler

Anmälan till jagharenidé.nu sker via anmälningsformuläret på tävlingssidan. Därefter laddar du upp ditt tävlingsbidrag i vår databas enligt de instruktioner som följer. Affärsidéer som deltog i jagharenidé.nu 2007, 2009, 2011, 2013 eller 2015 äger ej rätt att delta igen.Tävlingsdeltagare ska ha sin hemvist i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors, Ånge eller Nordanstig. Alla studenter, forskare och anställda vid Mittuniversitetet får vara med och tävla, oavsett bostadsort.

Flera tävlingsdeltagare får lämna in bidrag tillsammans och tävlingsdeltagare får lämna in valfritt antal tävlingsbidrag. Bidragen hanteras under strikt sekretess. Jurymedlemmarna och övriga som hanterar bidragen är bundna av ett sekretessavtalet och har därmed tystnadsplikt gällande alla tävlingsbidrag. Juryns sammansättning består enbart av personer som i sitt dagliga arbete arbetar med affärsutveckling under sekretess.

Tävlingsorganisationens ansvar för ett tävlingsbidrag börjar när det har kommit dem tillhanda. Tävlingsdeltagare är anonym gentemot juryn. Endast tävlingsledningen har tillgång till informationen om vilka som är med och tävlar. Du avgör själv vad som kan komma att offentliggöras i samband med tävlingen genom att själv formulera ett namn och en beskrivning av affärsidén i anmälningsformuläret. Den text ni skriver i dessa fält är den enda presentationen av idén som kommer att offentliggöras.

Tävlingsbidragen är, ur vår synvinkel, alltid tävlingsdeltagarnas egendom.  Det åligger tävlingsdeltagaren att tillse att ingen annan kan göra gällande någon rätt till tävlingsbidraget eller där ingående delar. BizMaker frånhänder sig allt ansvar för de intrång i annans immateriella rätt, som kan hänföras till tävlingsbidraget eller dess användning i affärsidétävlingen.

Tävlingsdeltagares personuppgifter registreras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Juryns beslut kan ej överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.

KONTAKT

Ewa Sandeheim
Tävlingsansvarig

ewa.sandeheim@bizmaker.se